Vindusbevaring har åpnet ny nettbutikk adr www.tools4you.no
Noe av vareutvalget blir å finne der også. www.vindusbevaring vil fortsatt fung
ere. Velkommen til gamle og nye kunder.

 

Under malingen var det godt

treverk som kom fram.

Vindu

Restaurering av vinduer bidrar til at husets autensitet bevares. Eldre hus har sine særpreg som skiller dem fra nyere hus. På eldre bygninger er det ofret mye tid, kjærlighet og omtanke på detaljer som paneler, listverk, dører og vinduer.


Mange tror at et gammelt, delvis råttent vindu med dårlig isoleringsevne bør kastes. Visste du at trevirket i et gammelt vindu er av meget tettvokst malmfuru, full av harpiks? Restaurering etter antikvariske prinsipper vil bidra til at et gammelt vindu vil vare ytterligere 100 år ved riktig vedlikehold. 

Dagens nye vinduer er laget hurtigvokst trevirke, og må kanskje skiftes ut opptil tre ganger i løpet av en 100 årsperiode. Gamle vinduer av tett kjerneved av furu holder i minst 100 år, og da vil du forstå at vindusrestaurering lønner seg!

 Ytterdør

En godt vedlikeholdt ytterdør er husets perle. Den forteller sin egen historie husets alder og kanskje hvilken økonomi det gamle husets eier hadde. Den forteller om svingninger i moter og trender gjennom tidene. Hvis ei dør blir byttet ut med en ny med termoglass, vil det straks bli synlig at her er gjort store inngrep på fasaden.            

 

 

Du er besøkende nr: [counter] .